Aktualności

Bez matematyki kariery nie zrobisz

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/racorn

Czwarte seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim", stanowiące kontynuację spotkań organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 r., zaplanowano 26 i 27 marca 2015 r. To jedno z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez samorząd województwa pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu. W uroczystej inauguracji, 26 marca o godz. 9.00 w auli PG w gmachu głównym udział weźmie wicemarszałek Krzysztof Trawicki.

Początkowo seminarium było organizowane wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a następnie również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W tym roku do jego współorganizacji zaproszone zostały także Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański. Jego celem jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę rozbudzania zainteresowania matematyką od najmłodszych lat. Dlatego wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez integrujących środowisko oświatowe i akademickie Pomorza wokół problematyki nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji i jej znaczenia w życiu codziennym każdego człowieka.

Tegoroczne seminarium trwa dwa dni. Pierwszy dzień dedykowany jest osobom zarządzającym placówkami oświatowymi, nauczycielom, kadrze akademickiej, przedstawicielom samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego, natomiast drugiego dnia przygotowano wykłady i warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.

26 marca 2015 r., czwartek

Sesje tematyczne:

  • Sesja 1. Inicjatywy wspierające rozwój kompetencji matematycznych na poszczególnych szczeblach edukacji w województwie pomorskim.
  • Sesja 2. Kształcenie matematyczne na poziomie szkoły i uczelni wyższej.
  • Sesja 3. Jak rozwijać myślenie matematyczne?

O godz. 13.00 planowane są interdyscyplinarne warsztaty „Jak rozbudzać zainteresowanie matematyką?". Służą one wypracowaniu pomysłów, które mogłyby być realizowane w województwie pomorskim w Roku Matematyki lub też w dalszej perspektywie czasowej.

Zobacz:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pierwszym dniu seminarium powinny wypełnić

 

27 marca 2015 r., piątek

Ma charakter popularyzatorski i skierowany jest do uczniów szkół. Organizowany jest równolegle na trzech uczelniach: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Na każdej z uczelni odbywa się pod innym hasłem:

 

Opr. BMG

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Aktualności