Aktualności

Będą szkolenia, warsztaty i wsparcie dla bezrobotnych. Unijne dofinansowanie trafi do Pucka, Kartuz i Gdańska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Małgorzata Niemkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisują umowę
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Małgorzata Niemkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisują umowę. Fot. Aleksander Olszak

Ponad 4 mln zł z Unii Europejskiej otrzymają samorządy z Pomorza. Dzięki temu 300 bezrobotnych mieszkańców ma szansę zyskać pracę. Zorganizowane będą też szkolenia i warsztaty z poszukiwania pracy.

 

Umowy na dofinansowanie trzech projektów 13 listopada 2019 r. podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Barbara Kapica. Gdańsk reprezentowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Niemkiewicz.

 

Aktywizacja w Kartuzach

Pierwszy projekt obejmie 141 osób z powiatu kartuskiego. Będą mogły w nim uczestniczyć osoby długotrwało bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach przygotują dla nich warsztaty motywacyjne oraz szkolenia. Będzie również program stażów i prac interwencyjnych. Wszystko, aby zwiększyć możliwości zatrudniania osób bezrobotnych, zarejestrowanych w kartuskim PUP.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Barbara Kapica i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisują umowę

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Barbara Kapica i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisują umowę. Fot. Aleksander Olszak

 

Projekt w Pucku

Projekt aktywizacji zawodowej w powiecie puckim obejmie 50 osób. Skierowany jest, podobnie jak projekt kartuski, dla osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. Dodatkowo, obejmie osoby pracujące, ale znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu dla uczestników zostaną opracowane indywidualne plany działania. Przeprowadzone będą również warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz staże i praktyki zawodowe.

Wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisują umowę. Fot. Aleksander Olszak

 

Cała Naprzód w Gdańsku

Trzeci projekt realizowany pod nazwą Cała Naprzód II realizowany będzie w Gdańsku oraz w Pszczółkach i Suchym Dębie. Skierowany jest do 110 bezrobotnych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Każdy z uczestników zostanie potraktowany indywidualnie. Zapewnione będzie również wsparcie psychologiczno-doradcze i motywacyjne. Projekt zakłada, że 90 osób uzyska zatrudnienie, a 20 poprawi swoją pozycję na rynku pracy.

 

Projekty w liczbach

Projekt Akademia rozwoju zawodowego – II edycja w Kartuzach kosztować będzie ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Z kolei wartość projektu Aktywizacja zawodowa osób w bezrobotnych z terenu gminy Puck to prawie 700 tys. zł, z czego ok. 660 tys. zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Cała Naprzód II realizowana będzie do 30 czerwca 2021 r. i kosztować będzie ponad 2 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 1,9 mln zł.

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej