Aktualności

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę w ramach programu Inwestycje Polskie

$image_alt

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji dla samorządów, BGK podpisał umowę w ramach programu Inwestycje Polskie. Przedmiotem umowy jest organizacja i gwarantowanie programu emisji obligacji w kwocie 170 mln zł na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA.

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie budowy linii kolejowej łączącej Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska.

Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) to największe i jedno z najważniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego, którego celem jest usprawnienie transportu kolejowego w całym regionie. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę m.in. agenta emisji, gwaranta, agenta ds. zabezpieczeń i depozytariusza. Zapowiedziany jesienią ubiegłego roku przez premiera Donalda Tuska program Inwestycje Polskie ma zapewnić utrzymanie w gospodarce dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na rentownych projektach inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego, obok spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, jest jednym  z dwóch filarów programu, mających zapewnić finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

– W 2013 roku fundusze własne BGK zwiększyły się z ok. 1,9 mld zł do ok. 6,5 mld zł w wyniku dokapitalizowania po sprzedaży akcji PKO BP SA. Dzięki temu limit potencjalnego zaangażowania finansowego banku dla pojedynczego podmiotu lub grupy ze sobą powiązanych podmiotów wzrósł trzykrotnie z ok. 0,47 mld zł do ok. 1,5 mld zł – powiedział Dariusz Daniluk, prezes zarządu BGK. – Środki udostępnione w ramach zawartej dziś umowy finansować będą przedsięwzięcie, w którym BGK zapewnił „ostatnią złotówkę" niezbędną do zamknięcia tego ważnego dla regionu projektu. Już dziś widzimy, że takich projektów będzie więcej – mówił Daniluk.

Łączna wartość netto projektu to 940 mln zł, z czego 550 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałą kwotę dostarczą BGK oraz sponsor projektu, samorząd województwa pomorskiego, poprzez program emisji obligacji. Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 14 lat. Kluczowym dokumentem, który zapewnia powodzenie transakcji, jest umowa wsparcia zawarta z wojewódzkim samorządem, właścicielem spółki PKM. 

– Dziś możemy mówić o finalizowaniu naszego projektu, generalny wykonawca został już wybrany, a całość powinna być gotowa w połowie 2015 roku – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Samorząd województwa pomorskiego, jako właściciel PKM oraz pomysłodawca całego przedsięwzięcia związanego z budową pierwszej od ponad trzydziestu lat linii kolejowej w Polsce, zapewni spółce środki, które wspólnie ze środkami z obligacji oraz dotacji unijnej pozwolą na bezpieczną realizację projektu. 

W ramach projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej" wybudowana zostanie linia kolejowa o długości 17 km łącząca m.in. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska. Dodatkowo Gdańsk po 70 latach odzyska bezpośrednie połączenie kolejowe z  Kartuzami i Kościerzyną, zniszczone w czasie II wojny światowej. Pierwsze prace związane z budową PKM rozpoczną się już w maju br. i potrwają do połowy 2015 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.  BGK aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto bank wspiera polski eksport oraz  realizację projektów infrastrukturalnych m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka