Aktualności

Bałtyckie Forum Turystyczne w Gdańsku

$image_alt
Zamek w Malborku. Fot. ©Depositphotos/Mustang_79

Przedstawiciele branży turystycznej zainteresowani międzynarodową współpracą w regionie Morza Bałtyckiego spotkają się w Gdańsku na VIII Forum Turystycznym Państw Bałtyckich, które odbędzie się w dniach 22-23 września 2015 r. Forum jest imprezą organizowaną w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 2015-2016. Gościem honorowym spotkania będzie Taleb Rifai, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki.

Współpraca na arenie bałtyckiej w dziedzinie turystyki jest dla samorządu województwa pomorskiego wyjątkową możliwością korzystania z wiedzy i doświadczenia regionów, podejmowania wspólnych projektów umożliwiających tworzenie oferty o charakterze międzynarodowym, która przyczynia się do budowy rozpoznawalnej marki naszego regionu.

Turystyka jest jedną z ważniejszych rozwijających się dziedzin gospodarki europejskiej, generującą wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Jako dziedzina interdyscyplinarnych usług przynosi 8,4 proc. PKB w całej Unii Europejskiej. Wypracowuje je 3,4 mln przedsiębiorstw poza sektorem finansowym, zatrudniających ok. 15,2 mln osób. Istotną rolę pełni region Morza Bałtyckiego, który skupia atrakcyjne turystycznie destynacje.

Celem strategii europejskiej regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w zakresie turystyki jest budowa atrakcyjnej oferty, przyciągającej zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z pozostałej części Europy i innych kontynentów.

Turystyka morska i przybrzeżna odgrywają znaczącą rolę, wykorzystując różnorodny rynek usług świadczonych przez sektor prywatny. Dobre warunki rozwoju, szeroka współpraca i wyjątkowe warunki naturalne sprzyjają tworzeniu inspirującej do przyjazdu oferty turystycznej. Ważną rolę pełnią nie tylko duże i nowoczesne ośrodki miejskie, ale i obszary wiejskie, dla których turystyka jest często kluczowym sektorem. Wówczas stanowi motywację rozwoju ekonomicznego, jednocześnie dając silne poczucie tożsamości regionalnej, gdyż lokalne dziedzictwo kulturowe i naturalne są istotą oferty. Turystyka, wspierając rozwój infrastruktury i transportu, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego regionu.

Fora turystyczne Morza Bałtyckiego, organizowane co roku w innym kraju nadbałtyckim od 2008 roku, mają na celu integrację działań i współpracę regionów w zakresie budowy wspólnej atrakcyjnej destynacji turystycznej, posiadającej wyraźną i rozpoznawalną markę. Spotkania odbyły się dwukrotnie w Rostoku w Niemczech, w Wilnie na Litwie, Kaliningradzie w Rosji, Sopocie w Polsce, Ringsted w Danii, Karlskronie w Szwecji.

Forum Turystyczne Państw BałtyckichWynikiem konferencji jest powstała platforma współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, ściśle związana z procesem wdrażania obszaru priorytetowego Turystyka w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.balticseatourism.net.

We wrześniu 2015 r. spotykamy się na 8. forum w Gdańsku, już po raz drugi w Polsce. Uczestnicy z państw bałtyckich – organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, branży turystycznej i innych współpracujących branż – podejmą dyskusję w czterech głównych nurtach:

  • polityka morska jako fundament rozwoju turystyki w obszarach przybrzeżnych,
  • wyzwania ponadnarodowej współpracy w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie Morza Bałtyckiego,
  • wpływ turystyki biznesowej na rozwój turystyki w regionie Morza Bałtyckiego,
  • wpływ trendów XXI wieku na turystykę i wyzwania przed nią stojące.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja projektów i nowych inicjatyw podejmowanych w zakresie nowoczesnej i zrównoważonej oferty turystycznej.

Forum organizowane jest w Gdańsku, hanzeatyckim mieście o ponad 1000-letniej historii, kolebce ruchu społecznego „Solidarność". Gród nad Motławą kojarzy się nieodmiennie z miastem przemian, wolności i niezależności. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności – instytucję kultury, która służy budowaniu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, jest miejscem spotkań tych, którym droga jest przyszłość świata. Następnym miejscem jest Gdański Teatr Szekspirowski – instytucja kultury, której celem jest kreacja działań artystycznych oraz tworzenie, prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej. Równie ważnym elementem działalności GTS jest promocja młodych artystów, wspieranie rozwoju twórczości i talentów teatralnych oraz edukacja teatralna dzieci, młodzieży i nauczycieli. Kolejną ikoną kultury regionu pomorskiego, którą odwiedzą uczestnicy konferencji, będzie Muzeum Zamkowe w Malborku, centralna placówka, której podlega największa na świecie warownia gotycka.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, samorząd województwa pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury i Turystyki Meklemburgii Pomorze Przednie i Regionalna Organizacja Turystyczna Meklemburgii Pomorze Przednie.

- Rozwój turystyki opiera się też na silnej współpracy i wykorzystaniu takich dziedzin, jak technologie informacyjne, komunikacja, ochrona zdrowia czy środowiska naturalnego. W sytuacji widocznych zmian demograficznych czy zmian klimatu, turystyka również się zmienia. Jako dziedzina w głównej mierze oparta na usługach, jest też jedną z dyscyplin bardzo podatną na zmiany zachodzące w otoczeniu. Stwarza to konieczność szybkiego reagowania i modyfikowania przyjętej strategii działania tak, aby była aktualna i podążała za wyznaczanymi przez rynek trendami – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
- Tematyka tegorocznego forum dostrzega zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu turystyki i które determinują stale nowe podejście do tworzenia kompleksowej i konkurencyjnej oferty turystycznej, odpowiadającej potrzebom rynku. Podejmowane zagadnienia i dyskusje międzynarodowych ekspertów pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania, jak działać efektywnie w zmiennych warunkach i jak przewidzieć nadchodzące trendy turystyki XXI wieku – mówi Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

Zobacz program VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich

 

VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, Gdańsk, Malbork 2015

—————————————————————————
Patronat medialny:

TVP Gdańsk Radio Gdańsk

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości