Aktualności

Automatyczne defibrylatory w 51 pociągach

Informacja o defibrylatorze AED w pociągu
Fot. Sławomir Lewandowski

Samorząd województwa pomorskiego kupił do wszystkich swoich 51 pojazdów przenośne defibrylatory AED, dzięki którym będzie można pomóc podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia. W obchodzonym dzisiaj Dniu Ratownictwa Medycznego, w pociągu relacji Malbork – Gdynia, w którym zamontowany został defibrylator, przeprowadzono pokaz akcji ratunkowej. Uczestniczyli w nim marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski.

Cenny sprzęt udało się kupić dzięki projektowi pt. „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego", współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakup defibrylatorów to koszt ponad 300 tys. zł, 85 proc. pochodziło z funduszy szwajcarskich.

W ramach projektu udało się także sfinansować szkolenia udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów. Wzięło w nich udział 60 kierowników pociągów zatrudnionych przez przewoźników kolejowych – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Powstał także film instruktażowy udzielania pomocy z użyciem AED, który będzie prezentowany podróżnym na wyświetlaczach w pociągach.

Każdy z 51 pojazdów kolejowych, w których zamontowano defibrylator, został odpowiednio oznakowany, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przy drzwiach wejściowych – mówił Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. podają, że efektywna, skoordynowana reakcja ludzi jest kluczowym czynnikiem w poprawie przeżywalności w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Właśnie dlatego środki transportu publicznego, pojazdy szynowe oraz dworce kolejowe są jednymi z pierwszych miejsc, gdzie powinny być montowane urządzenia ratujące życie, tj. defibrylatory AED.

Wczesne użycie defibrylatora, co potwierdzają badania naukowe, powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia, wskaźnik ten wzrasta nawet do 75 proc. Rocznie ok. 46,5 mln pasażerów korzysta z pociągów województwa (dane za 2015 r.), defibrylator jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji – mówił podczas prezentacji dr Tomasz Łopaciński z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed.

Urządzenia są bardzo proste w obsłudze, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, z wbudowaną funkcją instruktażu dla osoby udzielającej pomocy. Są całkowicie bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i dla prowadzącego akcję ratunkową, gdyż posiadają funkcję wykonania defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni.

W ramach projektu KIK/23 w latach 2012-2016 zakupiono cztery spalinowe pojazdy kolejowe do obsługi linii 207 na trasie Malbork-Grudziądz. Ponadto w 2015 r. zrealizowano zadanie „Modernizacja wiaduktu wraz z dojazdami w miejscowości Brachlewo, na trasie linii kolejowej Malbork-Grudziądz" oraz dodatkowo w 2016 r. zmodernizowano jeden EZT (Elektryczny Zespół Trakcyjny), który kursuje na trasie Gdynia Chylonia – Elbląg.

Dodatkowo wkrótce na antenie TVP Gdańsk oraz Radia Gdańsk emitowane będą promocyjne spoty poświęcone zakupowi defibrylatorów w pociągach będących własnością Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka