Aktualności

Anemiczne oceany, czyli kolejne spotkanie w Kawiarni Naukowej

$image_alt

Zbliża się na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej, realizowane w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Tym razem wykład pod tytułem „Anemia oceanów - rola żelaza w ekosystemie morskim" wszystkim ciekawym świata przybliży prof. Alicja Kosakowska z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Wykład odbędzie się w czwartek, 29 stycznia 2015 r., w Sopocie.

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów: zarówno mikroorganizmów (bakterii, cyjanobakterii, glonów) jak i organizmów wyższych. Mimo, że pierwiastek ten zajmuje czwarte miejsce pod względem zawartości w skorupie ziemskiej (po tlenie, krzemie i glinie), to na naszej planecie są takie rejony, w których żelaza jest tak mało, że wpływa to na rozwoju szeregu organizmów. Zjawisko to obserwowane jest na olbrzymich powierzchniach oceanów, gdzie rozwój fitoplanktonu, pierwszego ogniwa łańcucha troficznego, jest w znacznym stopniu ograniczony.

Prof. Alicja Kosakowska jest zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Kolejne stopnie kariery zawodowej realizowała w Uniwersytecie Gdańskim: studia magisterskie na kierunku biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), doktorat i habilitację w dziedzinie nauk o Ziemi na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. W 2010 r, uzyskała tytuł profesora nauk o Ziemi.

Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są substancje biologicznie czynne m.in. siderofory, naturalne chelaty żelaza, barwniki fitoplanktonu jako wskaźniki ekofizjologiczne i chemotaksonomiczne, badania nad biodostępnością żelaza dla mikroorganizmów wodach Południowego Bałtyku, allelopatia w środowisku wodnym. Kolejny obszar działań naukowych to określenie wybranych czynników abiotycznych (np. metale ciężkie, polimery biodegradowalne) na procesy fizjologiczne sinic i glonów bałtyckich.

Jest członkiem komitetów naukowych Komitetu Badań Morza PAN oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR, Scientific Committee on Oceanic Research) oraz członkiem kilku towarzystw naukowych. Obecnie pełni funkcję sekretarza naukowego KBM PAN.

Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki

  • Miejsce: Hotel Rezydent, Sopot, Plac Konstytucji 3 Maja 3
  • Czas: czwartek, 28 stycznia, godz. 18.00
  • Wstęp: bezpłatny

 

 

Opr. BK

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Aktualności