Aktualności

Administracja rządowa powinna brać przykład z pomorskich samorządowców. Oświadczenie radnych PSL po nawałnicy

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki na sesji sejmiku
Wicemarszałek Krzysztof Trawicki na sesji sejmiku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Radni PSL przygotowali oświadczenie dotyczące sytuacji na terenach dotkniętych ostatnią nawałnicą. Zostało ono przedstawione na nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się 22 sierpnia 2017 r.

 

Oświadczenie klubu radnych PSL przedstawił wicemarszałek Krzysztof Trawicki.

 

OŚWIADCZENIE
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Sejmiku Województwa Pomorskiego
dotyczące sytuacji na terenach województwa pomorskiego
dotkniętych nawałnicą w dniach 11/12 sierpnia 2017 roku

 

Siła wiatru oraz intensywność opadów atmosferycznych, które nawiedziły obszar województwa pomorskiego miały charakter nadzwyczajny i w konsekwencji katastrofalny. Tragedia szczególnie dotknęła tereny Borów Tucholskich, Kociewia i Kaszub. Najbardziej dramatyczny przebieg miała w Suszku, gdzie zginęły dwie nastoletnie uczestniczki obozu harcerskiego. Zachowamy w pamięci wszystkie ofiary nawałnicy w województwie pomorskim. Pochylamy się nad tą straszną stratą składając kondolencje rodzicom i bliskim ofiar.

Czy ramy czasowe przebiegu oraz rozmiary nawałnicy były możliwe do przewidzenia? Czy można było przygotować się do działań ratunkowych? Te kwestie pozostają pilną potrzebą do wyjaśnienia, o co apelujemy do wojewody pomorskiego.

Wydarzenia z 11 oraz 12 sierpnia m.in. spustoszyły ogromne połacie drzewostanu, dokonały uszkodzeń infrastruktury energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Największym tzw. dramatem ludzkim są jednak zniszczenia domów i budynków gospodarczych, które zrujnowały dorobek życia wielu pomorskich rodzin. Ogromne straty ponieśli pomorscy rolnicy i sytuacja w ich gospodarstwach rolnych wymaga szczególnej atencji i pomocy, zwłaszcza ze strony rządowej.

Wydarzenia o nadzwyczajnym charakterze ujawniają prawdę. Nie ma możliwości wyreżyserowania rzeczywistości i markowania działań. Wspólnoty lokalne oraz władze publiczne, tj. samorząd i administracja rządowa, muszą być funkcjonalne – muszą posiadać możliwość reagowania na sytuacje niestandardowe.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego dziękuje wspólnotom lokalnym, skupionym w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych, za natychmiastową, profesjonalną i bezinteresowną pomoc. Próżno szukać druhów strażaków przed fleszami aparatów i okiem kamery. Relacje z miejsca katastrofy ukazują kto pracuje a kto pozuje. W obliczu dramatu pocieszające są liczne przykłady solidarnej pomocy sąsiedzkiej. Również szczególnie trzeba podkreślić zaangażowanie sołtysów, którzy udowodnili, że są prawdziwymi gospodarzami w terenie. Piękne są cechy charakteru Pomorzan, takie jak solidarność, odpowiedzialność i pracowitość.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego dziękuje i gratuluje postawy pomorskim samorządom. Tym, które ucierpiały najbardziej, za umiejętność organizacji pracy i trud bezpośredniego działania. Składamy również podziękowania i gratulacje samorządom, których tragedia nawałnicy nie dotknęła bezpośrednio, a które zdecydowały się na udzielenie wsparcia finansowego i technicznego poszkodowanym. Budująca jest świadomość tego, że pomorskie samorządy w obliczu potrzeby natychmiast podejmują nie tylko działania, które należą do ich zadań własnych, ale również kierują się zasadą pomocniczości. Tak wygląda prawdziwy patriotyzm i to są prawdziwe wartości chrześcijańskie. Warto, aby pozostałe działy władzy publicznej czerpały ze wzorców działania samorządu.

Składamy również podziękowania Pomorskiej Izbie Rolniczej za wkład realnej pomocy materialnej w postaci przekazania żywności dla poszkodowanych.

view szablon artykułu