Aktualności

Absolwencie – poszerz kwalifikacje!

Studia podyplomowe na kierunku „Aplikacje i usługi internetowe
Fot. ©Depositphotos Ratchanida Thippayos

Od października 2016 r. rusza XIV edycja studiów podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe" na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W tym roku studia realizowane są w zaktualizowanej formie i w ścisłej współpracy z programistami ze znanych firm branży IT: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe, Blue Media, Young Digital Planet oraz w partnerstwie z fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

Studia ukierunkowane są na tworzenie aplikacji i witryn internetowych za szczególnym uwzględnieniem warstwy interfejsu użytkownika w powiązaniu z metodami udostępniania dokumentów cyfrowych różnych typów.

Studia  podyplomowe skierowane są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie. Preferowani są kandydaci posiadający wykształcenie lub/i doświadczenie związane z programowaniem, a także pasjonaci programowania, którzy chcą rozpocząć pracę w intensywnie rozwijającej się branży IT.

Plan studiów podyplomowych przewiduje łącznie 210 godzin zajęć, z czego 73% stanowią zajęcia projektowe i laboratoryjne. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści czołowych firm informatycznych z terenu Trójmiasta.

Szacuje się, że w Polsce brakuje około 40 tysięcy specjalistów z obszaru IT. Ukończenie tego rodzaju studiów daje ich absolwentom dostęp do licznych i atrakcyjnych ofert pracy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Politechniki Gdańskiej oraz na portalu Edukacja dla Biznesu.

Więcej nowości na PG

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii niebawem ruszy druga edycja studiów podyplomowych „Zapewnienie jakości w branży technicznej". Studia koncentrują się na aspekcie jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program studiów obejmuje blok techniczny oraz blok jakościowy – pracodawcy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie cech kandydatów do pracy w działach jakości i produkcji. Ponad połowa wykładowców na studiach, to praktycy, część zajęć będzie realizowana w firmach Klastra. Druga edycja studiów kładzie jeszcze większy nacisk na zajęcia praktyczne.

Natomiast na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w tym roku powstał pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, na których kształcić będą się obecni i przyszli inżynierowie procesu. Do projektu zaproszono cztery duże firmy produkujące urządzenia elektroniczne: Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Assel oraz Radmor. Obecnie w przedsiębiorstwach tych zatrudnionych jest kilka tysięcy osób. Nie wyczerpuje to listy dużych producentów elektroniki, ponieważ Pomorze jest jednym z wiodących w tej branży regionów. Inżynierowie z wymienionych firm brali udział w tworzeniu programu studiów, będą oni również prowadzić większość zajęć praktycznych.

Inżynier czy technolog procesu, podobnie, jak inżynier zapewnienia jakości w branży elektronicznej to jedno z trudniej rekrutowalnych stanowisk – podkreślają wieloletni pracownicy działów HR w polskich firmach. Dobrze wykształconych kandydatów brakuje, a miejsc do pracy w tym obszarze wciąż przybywa. Słuchacze studiów otrzymują propozycje pracy w branży jeszcze w trakcie studiów. Studia są możliwością na zdobycie przez kandydatów cennych dla pracodawcy kwalifikacji. Jest to szansa nie tylko dla obecnych pracowników tej branży, ale również dla osób chcących się przekwalifikować.

 

view szablon artykułu