Aktualności

6 milionów złotych unijnego wsparcia dla Słupska, Ryjewa i Starego Targu

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy o dofinansowaniu trzech inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: w gminach Słupsk, Ryjewo i Stary Targ.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 28 lutego 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Gmina Słupsk otrzyma 2,02 mln zł na uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo-Wierszyno. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować 3,11 mln zł. Powierzchnia terenu objętego uzbrojeniem wynosi 13,38 ha. Planowane jest wykonanie: kanalizacji deszczowej (1793,5 m), sieci wodociągowej (1423,5 m), kanalizacji sanitarnej (315 m) oraz dróg wraz z chodnikami (1200 m). Projekt zostanie zrealizowany do końca maja 2013 r.

Fot. Sławomir LewandowskiAneks do umowy z gminą Ryjewo zwiększa poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych z 50 proc. do 62,5 proc.: z 1,62 mln zł do 2,03 mln zł. Przedmiotem projektu było wybudowanie szkoły dla klas 0-3. W budynku znalazła się też siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej i aula widowiskowa. Elementem inwestycji było wyposażenie sal lekcyjnych oraz biblioteki, a także zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie boiska i ciągów komunikacyjnych. Projekt realizowano od maja 2010 r. do października 2011 r. 

Gmina Stary Targ także dzięki aneksowi do umowy otrzymała wyższe dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szropach: z 1,6 mln zł do 2 mln zł (poziom dofinansowania zwiększony z 50 proc. do 62,73 proc.). Projekt był realizowany od maja 2010 r. do marca 2011 r. W zakres prac wchodziły: remont istniejącego budynku o powierzchni 816,4 mkw., budowa nowego obiektu dydaktycznego o powierzchni 951,02 mkw. oraz zakup wyposażenia. 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu