Aktualności

58 mln euro dla pomorskich Lokalnych Grup Działania

$image_alt
Fot. Małgorzata Pisarewicz

Na rozwój turystyki, aktywizację społeczną czy tworzenie miejsc pracy Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego otrzymają łącznie 58 mln euro dofinansowania. W poniedziałek, 23 maja br., marszałek Mieczysław Struk wziął udział w uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami LGD na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przystąpiło 20 lokalnych grup działania, pokrywających cały obszar województwa pomorskiego. W wyniku rozstrzygnięcia finansowanie będą miały zapewnione wszystkie grupy. W ramach podpisywanych umów zakontraktowanych zostanie ponad 37 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niespełna 21 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania /Fot. Małgorzata Pisarewicz

Środki przeznaczone będą na realizację strategii złożonych do konkursu przez lokalne grupy działania. LGD to trójsektorowe stowarzyszenia, skupiające podmioty sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego, w tym na obszarach zależnych od rybactwa – rybaków.

W ramach strategii zaplanowane są różnorodne działania, m.in. związane z przedsiębiorczością, tworzeniem miejsc pracy poza sektorem rybackim, rozwojem turystyki, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją oraz aktywizacją społeczną. W dalszej kolejności grupy ogłaszać będą konkursy na poszczególne rodzaje projektów, co przełoży się na realizację strategii jako całości.

Wykaz LGD do pobrania

view szablon artykułu