Aktualności

46 mln zł dla pomorskiej młodzieży już do wzięcia

$image_alt
Fot. © Depositphotos /depositedhar

Samorząd województwa pomorskiego, 3 marca 2015 r. rozpoczyna nabór wniosków na realizację projektów kierowanych do młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jako pierwsze, po środki z funduszy europejskich na edukację, rozwój zawodowy i wsparcie mobilności młodych mieszkańców regionu, mogą starać się powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego.

– Nowy program Wiedza, Edukacja, Rozwój stwarza ogromne szanse dla pomorskiej młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową. Zapewni im możliwość dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pozwoli zdobyć nowe  umiejętności zawodowe zgodne z potrzebami lokalnych pracodawców, a  w efekcie ułatwi dostęp do sprawdzonych ofert pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego będą mogły składać wnioski  w terminie od 3 do 17 marca 2015 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zaplanowane działania będą kierowane do bezrobotnej młodzieży z Pomorza w wieku od 18. do 29. roku życia – bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy. W ramach projektów będą oferowane różne formy pomocy młodzieży, w tym: szkolenia, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, a także bony stażowe, szkoleniowe  i na zasiedlenie (bony to gwarancja skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie lub staż, a także jednorazowe dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania). Młodzież, która zgłosi chęć udziału w projekcie w ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu otrzyma ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Więcej informacji o naborze projektów dla powiatowych urzędów pracy:

Oprócz powiatowych urzędów pracy działania oferujące pomoc młodym mieszkańcom regionu będą też realizowały niepubliczne instytucje rynku pracy. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest jeszcze w tym roku.

MP

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka