Aktualności

30 zestawów komputerowych trafi do pomorskich przedszkoli

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Już po raz drugi firma IBM Polska Sp. z. o.o we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przekazała do pomorskich przedszkoli zestawy komputerowe w ramach „Programu Nauczania Przedszkolnego KidSmart".

Uroczystość z udziałem marszałka Mieczysława Struka, przedstawicieli IBM Anny Jawor oraz Arkadiusza Białka oraz władz gmin i dyrektorów przedszkoli, do których trafiły komputery, odbyła się 30 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

Trzydzieści zestawów komputerowych zaprojektowanych specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat wraz z oprogramowaniem edukacyjnym wspierającym program nauczania w zakresie edukacji matematycznej, języka angielskiego oraz logicznego myślenia trafiło do przedszkoli z 26 gmin, m.in. do przedszkola w Damnicy, Korzeniewie i Mikołajkach Pomorskich. Każdy zestaw obejmuje komputer w bezpiecznej dla dzieci obudowie, monitor, głośnik, zestaw słuchawkowy, klawiaturę, drukarkę kolorową oraz oprogramowanie edukacyjne. 

– Dzieci w wieku przedszkolnym mają najbardziej chłonny umysł. Połączenie zabawy z nauką to idealny pomysł na rozwój najmłodszych – mówił marszałek Mieczysław Struk. 

W Programie Nauczania Przedszkolnego KidSmart mogły uczestniczyć przedszkola publiczne wyłącznie z obszarów słabych strukturalnie, które zostały zgłoszone do udziału przez organ prowadzący, w szczególności przedszkola mające charakter przedszkola specjalnego lub integracyjnego oraz takie, które nie posiadały sprzętu komputerowego umożliwiającego prowadzenie dla dzieci zajęć edukacyjnych. 

Nowoczesne technologie traktowane są w polityce rozwoju województwa jako ważne narzędzie wspomagające szkoły i placówki oświatowe. Warto zatem podkreślić, iż zestaw KidSmart jest prosty w użyciu i przyjazny maluchom. Wspiera placówki przedszkolne w ich działalności wychowawczej, wzbogacając proces dydaktyczno-poznawczy, a także kształtując nawyk racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi. Pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym już we wczesnych latach uczyć się jak mądrze używać komputera oraz kształtować umiejętność korzystania z najnowszych technologii w nauce i codziennym życiu. 

Wysoka jakość edukacji, w tym edukacji przedszkolnej, jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki rozwoju województwa pomorskiego. Powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej traktowany jest jako jedno z wyzwań zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, co znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, gdzie na edukację, w tym edukację przedszkolną, przeznaczono ponad 100 mln. euro. 

Planowany zakres wsparcia w ramach upowszechniania edukacji przedszkolnej ukierunkowany będzie na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, w tym również finansowanie wyposażenia i adaptacji/remontu infrastruktury na potrzeby: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego (tj. punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego). 
 

Małgorzata Pisarewicz

 

view szablon artykułu