Aktualności

284 mln zł na pożyczki dla samorządów, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Od lewej: Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny, Goetz von Thadden, Europejski Bank Inwestycyjny, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa, Henryk Halmann, skarbnik województwa.
Od lewej: Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny, Goetz von Thadden, Europejski Bank Inwestycyjny, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa, Henryk Halmann, skarbnik województwa. Fot. Sławomir Lewandowski

Europejski Bank Inwestycyjny będzie partnerem samorządu województwa przy uruchomieniu pożyczek na rewitalizację pomorskich miast, inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. 9 grudnia 2016 r. marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali w tej sprawie umowę z Goetz von Thadden, dyrektorem Wydziału Instrumentów Finansowych EBI oraz Piotrem Michałowskim, dyrektorem Warszawskiego Biura EBI.

Decyzję o zawarciu umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 6 grudnia 2016 r. Dzięki niej na realizację zadań zostaną przeznaczone 284 mln zł. Projekt finansowany będzie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Europejski Bank Inwestycyjny będzie przeprowadzać nabory na instytucje finansowe, które z kolei zajmą się oferowaniem pożyczek. Będą z nich mogły korzystać różne podmioty – samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, instytucje publiczne, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe.

- Dzięki podpisanej umowie możliwe będzie wzmocnienie procesów rewitalizacyjnych pomorskich miast, uzyskanie znacznych oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację oraz rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Pomorza – mówił podczas uroczystości Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Współpraca pomiędzy województwem i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nie rozpoczyna się dzisiaj. EBI od lat jest partnerem województwa przy realizacji Inicjatywy JESSICA, dzięki której powstało Muzeum Emigracji w Gdyni, Garnizon Kultury w Gdańsku, dworzec w Sopocie czy Stary Browar w Kościerzynie.

- Dotychczasowe partnerstwo z województwem pomorskim umożliwiło już realizację wielu wartościowych projektów w regionie, dzięki temu również wzmocniło wzajemne zaufanie i pomogło sprawnie zbudować współpracę w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – mówił Goetz von Thadden, dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowych EBI.

Współpraca z EBI potrwa do 31 grudnia 2024 r.  Realizacja projektu umożliwi rewitalizację co najmniej 20 hektarów zdegradowanych terenów miejskich czy termomodernizację 100 budynków mieszkalnych, dzięki czemu co najmniej 1300 pomorskich gospodarstw domowych zaoszczędzi energię.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka