Aktualności

20. Konferencja Miasta w Internecie

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Konferencja „Miasta w Internecie" będzie miała miejsce 29 czerwca 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To ogólnopolskie forum otwartej debaty o roli władz publicznych – rządu i samorządów – w kreowaniu rozwoju cyfrowego Polski. W programie znajdują się 3 sesje plenarne i 14 bloków tematycznych. Wśród zaplanowanych tematów pierwsze miejsce zajmuje nieskuteczność e-administracji, na którą wydano w Polsce w ostatnich latach kilka miliardów złotych.

– Dla stworzenia skutecznie funkcjonującego systemu usług publicznych dostępnych kanałem internetowym kluczowe znaczenie odgrywa jakość i głębokość współpracy między rządowym „centrum" – tworzącym warunki prawne i podstawowe e-usługi – a samorządami, które przez ostatnie 15 lat rozwijały swoje systemy e-administracji w warunkach niepewności prawnych, chaosu organizacyjnego i braku wspólnej dla wszystkich architektury polskiego e–governmentu. Samorządy od lat działają w poczuciu głębokiego deficytu takiej partnerskiej współpracy – uważa Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie, dyrektor programowy KMWI. 


Podczas 20 KMWI tematyka ta znajdzie swoje miejsce w kilku warsztatach, poświęconych: współpracy biznesu teleinformatycznego z władzami publicznymi w zapewnianiu e-usług (m.in. w kontekście doświadczeń programu 500+), współpracy samorządów z oddolnymi inicjatywami tworzenia miejskich aplikacji społecznych czy w bloku poświęconym systemom e-zdrowia. 

Wśród prelegentów są m.in. Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Marcin Wegrzyniak, dyrektor CSIOZ, a także Monika Jakubiak, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. 

Cyfryzacja Szkół uznana została przez organizatorów konferencji za drugi gorący temat spotkania. – Dla samorządów fundamentalne znaczenie ma ostateczne i wiarygodne przesądzenie: kto sfinansuje szerokopasmowy dostęp do Internetu w szkołach? Z jakich środków sfinansować zakup urządzeń cyfrowych i zasobów edukacyjnych? Czy mogą liczyć w tym względzie na wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji, które zapowiada program podłączenia do sieci 23 tysięcy placówek? Czy muszą liczyć… na siebie – podkreśla Artur Krawczyk – dyrektor ds. projektów cyfrowych w SMWI. 

Działania MEN na polu cyfrowej modernizacji szkół przedstawi Rafał L. Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, koordynujący tę tematykę w resorcie.

W drugiej debacie plenarnej podjęte będą wątki cyfrowej aktywności w środowiskach lokalnych, oddolnej, kreowanej zarówno przez biznes, jak i samorządy i organizacje pozarządowe. 

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano blok tematyczny poświęcony wiodącym projektom regionalnym, planowanym do realizacji w latach 2015-2020 z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich większości polskich województw. Swoje projekty zaprezentują szczegółowo m.in. przedstawiciele woj. mazowieckiego (geodezja, e-usługi), wielkopolskiego (edukacja) i pomorskiego (e-zdrowie). 

Wartościowym uzupełnieniem tych planów będzie prezentacja systemów inteligentnego transportu, w które inwestować zamierzają przedstawiciele największych polskich miast. 

W drugim dniu konferencji tematowi inwestycji w sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu poświęcona zostanie osobna sesja z udziałem przedstawicieli operatorów teleinformatycznych, urzędów marszałkowskich i Ministerstwa Cyfryzacji. Gościem specjalnym tej sesji będzie Anna Krzyżanowska – odpowiedzialna w DG Connect Komisji Europejskiej za inwestycje w sieci szerokopasmowe.

 
20. Konferencja Miasta w Internecie

  • 29 czerwca, środa, godz. 15-19
    30 czerwca, czwartek, godz. 10-17
    1 lipca, piątek, godz. 10-12
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • plac Solidarności 1, Gdańsk

Więcej: Miasta w Internecie

Konferencja „Miasta w Internecie" (KMWI) to największe w Polsce spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, administracji centralnej, sektora teleinformatycznego, mediów, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego poświęcone modernizacji i rozwojowi Polski dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 r., była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców. Dziś gromadzi co roku ok. 400 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości cyfrowego rozwoju Polski.

Pierwsze edycje konferencji (1997–1999) odbywały się w Tarnowie, w latach 2000-2011 konferencja miała miejsce wZakopanem, natomiast od 2012 r. gości w Gdańsku.

view szablon artykułu