Aktualności

16,5 mln zł unijnego dofinansowania dla słupskiej uczelni

Marszałek Mieczysław Struk oraz rektor prof. Zbigniew Osadowski podczas podpisania umowy w Akademii Pomorskiej w Słupsku
Marszałek Mieczysław Struk oraz rektor prof. Zbigniew Osadowski podczas podpisania umowy w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Fot. Dominik Windorpski

Akademia Pomorska w Słupsku, będąca jedną z największych pomorskich uczelni, będzie oferować swoim studentom jeszcze lepsze warunki kształcenia zawodowego. Wszystko to dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)".

Uroczystość podpisania umowy na realizację tego ważnego przedsięwzięcia z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka oraz rektora prof. Zbigniewa Osadowskiego odbyła się w piątek, 4 listopada, w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania sześć projektów w ramach konkursu na Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020. Jego celem jest poprawa kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb gospodarki m.in. poprzez zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Można to osiągnąć dzięki dostosowaniu wyposażenia i infrastruktury tych szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz poszerzeniu oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach. Wśród nich znalazło się pięć uczelni z Pomorza: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Projekt słupskiej uczelni zakłada remont oraz przebudowę infrastruktury dydaktycznej na potrzeby kształcenia praktycznego wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia. Chodzi również podniesienie kwalifikacji praktycznych kadry dydaktycznej i dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na region słupski.

Wartość projektu to 19,24 mln zł, zaś unijne wsparcie to blisko 16,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka