Aktualności

16,5 mln zł unijnego dofinansowania dla słupskiej uczelni

Marszałek Mieczysław Struk oraz rektor prof. Zbigniew Osadowski podczas podpisania umowy w Akademii Pomorskiej w Słupsku
Marszałek Mieczysław Struk oraz rektor prof. Zbigniew Osadowski podczas podpisania umowy w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Fot. Dominik Windorpski

Akademia Pomorska w Słupsku, będąca jedną z największych pomorskich uczelni, będzie oferować swoim studentom jeszcze lepsze warunki kształcenia zawodowego. Wszystko to dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)".

Uroczystość podpisania umowy na realizację tego ważnego przedsięwzięcia z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka oraz rektora prof. Zbigniewa Osadowskiego odbyła się w piątek, 4 listopada, w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania sześć projektów w ramach konkursu na Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020. Jego celem jest poprawa kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb gospodarki m.in. poprzez zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Można to osiągnąć dzięki dostosowaniu wyposażenia i infrastruktury tych szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz poszerzeniu oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach. Wśród nich znalazło się pięć uczelni z Pomorza: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Projekt słupskiej uczelni zakłada remont oraz przebudowę infrastruktury dydaktycznej na potrzeby kształcenia praktycznego wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia. Chodzi również podniesienie kwalifikacji praktycznych kadry dydaktycznej i dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA oraz ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na region słupski.

Wartość projektu to 19,24 mln zł, zaś unijne wsparcie to blisko 16,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu

view szablon artykułu