Aktualności

12 tysięcy uczniów z Pomorza złapało wiatr w żagle wiedzy

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

16 czerwca podsumowany został projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską", w którym uczestniczyło 12 000 dzieci z Pomorza.

Zanim rozpoczęło się spotkanie w AmberExpo, podczas którego w obecności nauczycieli i uczniów podsumowano Pomorski Program Edukacji Morskiej, na Długim Pobrzeżu w Gdańsku, przed Narodowym Muzeum Morskim – Ośrodku Kultury Morskiej, marszałek Mieczysław Struk, Mateusza Kusznierewicz z Fundacji Navigare oraz Andrzej Królikowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej na spotkaniu z dziennikarzami przedstawili swoje dwuletnie doświadczenia w realizacji tego programu. Następnie grupa ok. 50 dzieci z Pomorza – uczestników projektu wraz z marszałkiem Mieczysławem Strukiem, wzięła udział w rejsie żaglowcem Generał Zaruski Motławą i Martwą Wisłą do Nowego Portu.

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu UMWP w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną. 

- Jednym z celów, jakie zakładamy w województwie pomorskim, jest zbudowanie efektywnego systemu edukacji, który powinien być nakierowany na poprawę jakości kształcenia, głównie pod kątem nabywania przez pomorskich uczniów kompetencji kluczowych, w tym ważnych dla rozwoju regionu kompetencji społecznych – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk – w systemie tym musi się znaleźć również miejsce na budowanie tożsamości regionalnej, między innymi poprzez edukację morską. 

Fot. Sławomir LewandowskiW projekcie edukacji morskiej realizowanym pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 wzięło udział niemal 10 000 uczniów klas piątych ze szkół podstawowych z 85 gmin województwa pomorskiego oraz ponad 2000 uczniów klas II gimnazjów z obszaru Pętli Żuław. W 271 szkołach podstawowych uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu, która wymaga od uczniów kreatywności, samodzielności oraz pracy zespołowej. Podsumowaniem pracy uczniów jest konkurs projektów, a nagrodą w konkursie udział co najmniej 500 uczniów w wakacyjnym obozie żeglarskim (w ubiegłym roku w takim obozie uczestniczyło również 500 uczniów). 

 

Uczniowie klas V brali również udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce morskiej oraz praktycznych zajęciach żeglarskich. W kilku ośrodkach żeglarskich na terenie województwa pomorskiego, podczas jednodniowych praktycznych zajęć żeglarskich, około 10 000 piątoklasistów rozpoczęło swą przygodę z żeglarstwem. Z kolei uczniowie klas II gimnazjum brali udział w dwudniowych praktycznych zajęciach morsko-rzecznych. 

Wszystkie formy aktywności w ramach projektu odnoszą się do istotnej dla Pomorza oraz atrakcyjnej dla uczniów tematyki morskiej i żeglarskiej, a jednocześnie zakładają rozwój kompetencji kluczowych w tym społecznych, poprzez praktyczne stosowanie nabytych umiejętności.


Iwona Naliwajek

view szablon artykułu