Aktualności

„Umiem pomóc” – program dla szkół

$image_alt

„Umiem pomóc" to innowacyjna akcja edukacyjna realizowana przez Akademię Ratownictwa LUX MED. Jej celem jest zapoznanie uczniów szkół średnich z zasadami udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim praktyczna nauka, jak ratować ludzkie życie.

Założeniem akcji jest pomoc młodym ludziom w pokonaniu obaw, które stanowią blokadę przed właściwym działaniem w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie ma udzielenie pierwszej pomocy. Akademia Ratownictwa LUX MED przeprowadziła pierwszy, pilotażowy etap akcji „Umiem pomóc" w roku szkolnym 2011/2012 w Warszawie, w 2012/2013 objęła swoim działaniem uczniów w Katowicach i Krakowie, a w 2013/2014 we Wrocławiu. Tym razem akcja obejmie szkoły z Trójmiasta.

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy realizowane w klasach drugich wybranych szkół średnich. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć. Udostępniają jedynie sale lekcyjne oraz – jeśli jest to możliwe – ekran, rzutnik i laptop do prezentacji. Niezbędny sprzęt szkoleniowy (fantom, defibrylator) oraz materiały edukacyjne zapewniają organizatorzy. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy Akademii Ratownictwa LUX MED, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne, podczas których szczególny nacisk jest położony na praktyczne umiejętności. Pod okiem wykwalifikowanych ratowników Akademii Ratownictwa LUX MED uczniowie uczą się sprawnie i prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia życia.

Na stronie www.umiempomoc.pl znajdują się informacje dotyczące akcji, lista szkół biorących w niej udział oraz program szkolenia.

Akcję „Umiem pomóc" honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia.

Oprac. AK

view szablon artykułu

Aktualności