Aktualności

„To inna retoryka niż ministra Błaszczaka”. Komunikat po spotkaniu z wojewodą

Spotkanie samorządowców z wojewodą. Od lewej: Jacek Bendykowski – przewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Trawicki - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Ryszard Świlski i Paweł Orłowski – członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego
Spotkanie samorządowców z wojewodą. Od lewej: Jacek Bendykowski – przewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Trawicki - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Ryszard Świlski i Paweł Orłowski – członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Ryszard Hurka

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego wojewoda Dariusz Drelich odmówił odpowiedzi na pytania o rządowe błędy w czasie nawałnicy. Zaproponował spotkanie bez mediów w piątek, 25 sierpnia 2017 r.

 

Na spotkanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poszedł marszałek Mieczysław Struk z całym Zarządem Województwa Pomorskiego.

 

Komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego

1. W czasie spotkania, które trwało półtorej godziny i odbyło się w rzeczowej atmosferze, wojewoda pochwalił samorządowców za działania po nawałnicy. Jego zdaniem, zdali egzamin. Pochwalił zwłaszcza Jacka Karnowskiego. Chodzi o wydelegowanie przez prezydenta Sopotu trzech urzędników do pomocy w wypełnianiu wniosków. Marszałek Struk ma teraz nadzieję, że wojewoda publicznie pochwali samorządy i wyrazi im uznanie za zaangażowanie.

2. Na wiele naszych pytań, jak na przykład pytanie o rządowy bałagan z rozporządzeniami, wojewoda nie umiał odpowiedzieć. Trochę to zrozumiałe, bo to pytania do rządu. Mamy nadzieję, że wojewoda przekaże je wyżej.

3. Wojewoda obiecał, że będzie nas wspierał w walce o zdobycie dla Pomorza jak największych środków na odbudowę zniszczeń po nawałnicy.

4. Marszałek Struk zadawał też pytania o system ostrzegania. Jest sporo wątpliwości, co do jego skuteczności i ta rozmowa je potwierdziła. Ustalono, że temat będzie kontynuowany.

5. Wojewoda uważa, że „media bardziej zaszkodziły niż pomogły". Nie zgadzamy się z tą opinią. Uważamy, że dzięki mediom na Pomorze płynie strumień pomocy charytatywnej od samorządów i przedsiębiorców.

6. Chcemy wierzyć, że od teraz władze centralne zaczną poważniej i z szacunkiem traktować samorządy. Kolejne spotkanie z wojewodą jest umówione na środę, 30 sierpnia 2017 r.

 

 

 

Komentarz marszałka Mieczysława Struka

Muszę powiedzieć, że to było dobre spotkanie. Mogliśmy szczerze powtórzyć nasze krytyczne oceny dotyczące pierwszych dni akcji pomocowej udzielanej przez stronę rządową. Były też fragmenty bardzo dobrej wymiany zdań, dialogu, który dotyczył samorządów.

Usłyszeliśmy wreszcie od przedstawiciela administracji rządowej, że wiele samorządów po nawałnicy, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było usuwać jej skutki, uzyskują dziś pozytywną ocenę ze strony pana wojewody. Z uznaniem wypowiada się na temat działania wielu samorządowców. To inna retoryka niż ta, którą usłyszeliśmy wcześniej, z ust choćby ministra Blaszczaka czy pani premier. To prawda, że pewne elementy wymagają jeszcze dopracowania, jak np. tempo wypłat świadczeń dokonywanych przez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. W obliczu takiego kataklizmu jednak niezwykle ważne jest współdziałanie administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz innych służb.

To nie zmienia faktu, że krytycznie oceniamy zbyt późne wprowadzenie wojska, zwłaszcza w pierwszych dniach po katakliźmie. Mieliśmy też okazję, żeby powiedzieć o zastrzeżeniach dotyczących całego Systemu Zarzadzania Kryzysowego, np. systemu powiadamiania mieszkańców. Zadajemy pytanie, dlaczego telewizja publiczna nie informowała wcześniej o nawałnicy, która szła od strony południa. Miała ona już miejsce w Gostyniu, dwie godziny  przed uderzeniem w ziemię chojnicką. Ale to nie są pytania wprost do wojewody, ale do administracji rządowej, w szczególności do Krajowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dziś musimy się koncentrować na pomocy. Wojewoda uważa, podobnie jak ja i inni samorządowcy, że trzeba zrobić wszystko, aby uzyskać jak największą pomoc ze strony rządu dla poszkodowanych oraz na odbudowę infrastruktury komunalnej należącej do gmin i województwa.

Kolejny element to sprawne wypłacanie różnego rodzaju odszkodowań, umożliwiających mieszkańcom obudowę domów i obiektów inwentarskich. Chodzi też o oszacowanie strat w rolnictwie i gospodarce leśnej.

Jeśli po tym spotkaniu, tak jak deklarowaliśmy, będzie miało miejsce współdziałanie wojewody z samorządowcami, to mam nadzieję, że mieszkańcy Pomorza dostaną pomoc bardzo szybko.

 

 

view szablon artykułu