Aktualności

„Srebrne Drzewka” dla pięciu pracowników pomocy społecznej

$image_alt
Fot. Karolina Nowik-Malcharek

Pięciu pracowników pomocy społecznej otrzymało „Srebrne Drzewka", nagrody marszałka województwa pomorskiego, w uznaniu za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie polityki społecznej. Marszałek Mieczysław Struk wręczył je 20 listopada 2013 r. podczas seminarium „Ochrona dzieci przed przemocą w rodzinie", która odbyła się w Gdańsku.

– Ta coroczna nagroda nie tylko przyczynia się do podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ale jest zarazem dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W siódmej edycji konkursu do nagrody zgłoszono 18 kandydatów z całego województwa (dwa wnioski nie spełniły wymogów formalnych). Kapituła zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji pięciorgu kandydatom. W środę, 20 listopada, „Srebrne Drzewka" z rąk marszałka odebrali:

  • Anna Wojak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej skierowanych do osób wykluczonych społecznie,
  • Hanna Osowska, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie – za realizację innowacyjnych programów w zakresie organizacji społeczności lokalnej oraz aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
  • Bogumiła Plewka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei – za budowanie systemu pomocy i integracji społecznej oraz tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej na popegeerowskich obszarach bardzo ubogich w infrastrukturę,
  • Jerzy Wcisłowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie – za całokształt pracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym za prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zainicjowanie projektu Mieszkania Treningowego oraz dostrzeżenie potencjału osób niepełnosprawnych,
  • Mirosława Gruba, koordynator projektu systemowego EFS POKL „Daj szansę – pomóż sobie i innym" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach – za inspirowanie, wspieranie i podejmowanie wyzwań na rzecz sektora ekonomii społecznej.

*  *  *  

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej są przyznawane m.in. za: wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie, tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie i promowanie wolontariatu, a także upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne, działające w zakresie pomocy społecznej. Nagroda ma charakter indywidualny i wynosi po 3 tys. zł dla każdego z laureatów, każdy z nich otrzymuje także pamiątkową statuetkę „Srebrnego Drzewka".

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka