Aktualności

„Nie” dla przeniesienia Polskiej Agencji Kosmicznej do Warszawy. Ostatnia w 2018 roku sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

III sesja sejmiku
III sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Pomorski sejmik zebrał się 20 grudnia 2018 r. Najważniejszym punktem obrad było przegłosowanie budżetu województwa na 2019 rok. Radni przyjęli także stanowisko dotyczące zmiany lokalizacji siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz centralizacji sektora kosmicznego w Polsce. W tej sprawie wszystkie ugrupowania zgodnie sprzeciwiają się działaniom rządu.

 

Trzecia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego VI kadencji rozpoczęła się minutą ciszy dla zmarłej w grudniu pomorskiej posłanki Jolanty Szczypińskiej. Następnie harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali sejmikowi Betlejemskie Światełko Pokoju. Na przedświąteczną sesję sejmiku przybyli również inni goście: marszałek Jan Kozłowski, posłowie Ewa Lieder i Stanisław Lamczyk oraz gdański radny Kacper Płażyński.

 

Ważne decyzje

Najważniejszym dokumentem sejmiku województwa jest budżet na kolejny rok. Dlatego jego przegłosowanie wzbudziło bardzo żywą i burzliwą dyskusję. Z założeniami budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok nie zgadzali się radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że ich propozycje nie zostały uwzględnione. Ostatecznie za przyjęciem budżetu zagłosowało 19 radnych, 12 sprzeciwiło, a jeden radny wstrzymał się od głosu. W przyszłym roku budżet będzie wynosił prawie 1,3 mld zł.

Więcej informacji o budżecie województwa w artykule: To budżet naszych możliwości. Radni województwa przyjęli budżet na 2019.

 

„Nie" dla centralizacji POLSY

Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany lokalizacji siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz centralizacji sektora kosmicznego w Polsce przedstawił jej inicjator Jerzy Kozdroń, przewodniczący Klubu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Chodzi o to, że w wyniku nowelizacji ustawy jej siedziba ma znaleźć się w Warszawie, a w Gdańsku zostanie jedynie oddział terenowy jednostki. Jego przyszłość też nie jest do końca znana.

– Sprzeciwiamy się decyzji rządu – mówił na sesji Jerzy Kozdroń. – Bardzo dobrze oceniamy działalność POLSY. Ulokowanie centrali agencji w naszym województwie zadziałało mobilizująco na zainicjowanie wielu aktywności o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zarówno w aspekcie badawczym, dydaktycznym, jak też gospodarczym. Dzięki lokalizacji w Gdańsku centrali POLSY doszło do konsolidacji wielu środowisk naukowych i biznesowych z całego kraju w tematyce sektora kosmicznego. Na Pomorzu powstało w ostatnich latach 30 aktywnie działających firm z branży kosmicznej. Firmy te wypracowały pieniądze i nowe technologie, które chce się teraz odebrać – tłumaczył Kozdroń. W dyskusji głos zabrać chciał także, na wniosek Jerzego Barzowskiego, radny Gdańska Kacper Płażyński. Jednak przewodniczący sejmiku Jan Kleinszmidt zaznaczył, że uchwała jest projektem klubowym i wypowiadać się mogą jedynie radni województwa pomorskiego.

Pomorscy radni w przyjętej jednogłośnie uchwale podkreślają, że zmiana siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej będzie miała negatywny wpływ na proces rozwoju innowacyjnych technologii kosmicznych i satelitarnych, nie tylko w północnej części kraju, ale także w całej Polsce.

 

Wybory w sejmiku

Pomorscy radni podjęli też uchwałę w sprawie wyboru delegatów województwa pomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu jawnym zostali wybrani zostali Grzegorz Grzelak oraz Ryszard Świlski

Wybrano skład Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Członkami konwentu zostali: Mieczysław Struk (marszałek województwa pomorskiego jako przewodniczący konwentu), Jan Kleinszmidt (przewodniczący sejmiku jako wiceprzewodniczący konwentu), Wiesław Byczkowski, Grzegorz Grzelak oraz Piotr Karczewski.

Ostatnim punktem obrad było wybranie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radni zagłosowali za kandydaturą Piotra Zwary. Wybrano także Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego, którym została Maria Kaczyńska.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka