Ogłoszenia i komunikaty

Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017"

UWAGA:

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do: 24 lutego 2017 roku do godz. 15:45

Złożenie oferty tylko w jednej formie - albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako niezłożenie ofert!

Oferta w wersji papierowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert Rozwój  turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017". 

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej lub w siedzibie Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!

Do pobrania:

view szablon artykułu

Aktualności

Pół miliona złotych dla pomorskich jednostek ochotniczej straży pożarnej. Kupią za to nowe wozy

Osiem jednostek ochotniczej straży pożarnej otrzyma pół miliona złotych z budżetu województwa pomorskiego. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Marszałek Struk apeluje do pomorskich przedsiębiorców i pracodawców o pomoc poszkodowanym w nawałnicach

Chodzi o pomoc materialną, objęcie indywidualną opieką lokalnych przedsiębiorców, którzy nie mogą normalnie działać i zorganizowanie kolonii dla dzieci z poszkodowanych rodzin.