Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku działa w strukturach Departamentu Majątku i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu
 
 
INFORMACJA:
Od dnia 06-10-2016 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku mieści się na parterze budynku przy ulicy Augustyńskiego 2.
 
 
UWAGA:
Korespondencja powinna być kierowana na adres kancelarii głównej urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 7.45- 15.25

 

Interaktywne mapy województwa

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Województwo Pomorskie na mapach topograficznych,<br>ortofotomapach i danych wektorowych

 

Interaktywny skorowidz dostępnych materiałów w WODGiK

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Województwo Pomorskie na mapach topograficznych,<br>ortofotomapach i danych wektorowych

 

Mapa Inwestycji 

(kliiknij w obrazek poniżej)