Aktualności

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

25 - 31 marca  2017 r.

 

SOBOTA, 25 marca


11.00 Gniewino, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

NIEDZIELA, 26 marca


10.00 Gdańsk, Park Naukowo-Technologiczny

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział XXV Sprawozdawczo–Wyborczym Zjeździe Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

12.00 Egiertowo, Szkoła Podstawowa w Egiertowie

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w uroczystości nadania imienia Św. Franciszka z Asyżu Szkole Podstawowej w Egiertowie.

 

PONIEDZIAŁEK, 27 marca

 

10.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w Komisji Zdrowia SWP.

 

10.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w Komisji Budżetu i Finansów SWP.

 

10.45 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej SWP.

 

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

16.00 Gdańsk, Teatr Wybrzeże

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Paweł Orłowski wezmą udział Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

 


WTOREK, 28 marca

 

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego

 

10.00 Sopot, Stowarzyszenie Turystyczne

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu z podkomisją stałą ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w Trójmieście.

 

11.00 Gdańsk, Hotel Almond

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO 2007 – 2013: Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO.

 

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

 

ŚRODA, 29 marca

 

8.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu poświęconym omówieniu zagadnienia związanego z planowanym przez PKP SKM w Trójmieście zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych.

 

10.00 Warszawa

Marszałek Mieczysław Struk będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

10.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek Zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. i PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o., rozpoczynającym negocjacje dotyczące zawarcia umowy/umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w okresie 10.12.2017 – 8.12.2018 r.

 

11.00 Osiek

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział spotkaniu z zarządem Stowarzyszenia Gospel.

 

11.30 Rzeszów, Hotel Rzeszów

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w Pracowni Miast Rzeszów.

 

12.30 Warszawa

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w konferencji nt „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą".

 

CZWARTEK, 30 marca

 

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego

 

11.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski, Sala im. Lecha Bądkowskiego

Marszałek Mieczysław Struk będzie uczestniczył w spotkaniu dot. prezentacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

 

15.30 Kwidzyn, Urząd Gminy

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w XXXVI sesji Rady Gminy Kwidzyn.PIĄTEK, 31 marca

 

10.00 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski, Paweł Orłowski i Ryszard Świlski wezmą udział w konferencji pn. „Włączeni w rozwój – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego".

 

11.00 Borzechowo, restauracja K2

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział konferencji rolniczej „Rolnictwo w nowej perspektywie politycznej i finansowej".

 

16.00 Kmiecin

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział konferencji rolniczej.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka

 • Powitaj wiosnę w Chwaszczynie. Weź udział w biegu na 10 km
  11.03.2017
  event szablon artykułu
 • Pomorskie Fashion. Święto mody i urody po raz drugi w Trójmieście
  03.03.2017
  event szablon artykułu
 • Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej. Wystawa prac Stanisława Teisseyre'a
  3-14.03.2017
  event szablon artykułu
 • Bal charytatywny na rzecz sopockiego hospicjum
  24.02.2017
  event szablon artykułu
 • Adam Styp-Rekowski. Bliski, nie tak daleki Wschód
  16.12.2016-19.02.2017
  event szablon artykułu