Aktualności

Ramowy kalendarz prac Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego

22-28 kwietnia   2017 r.

 

SOBOTA, 22 kwietnia

 

10.30 Gdańsk

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w programie TVP 3 Gdańsk „Wywiadówka".

 

12.00 Wiślina

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w V Wojewódzkim Biegu Żuławskim Brzegiem Motławy.

 

13.00 Luzino, Hala Widowiskowo-Sportowa, GOSRiT

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego.


 

NIEDZIELA, 23 kwietnia

 

10.30 Bolesławowo, Zespół Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w IV Pomorskiej Wystawie Bydła Mlecznego.

 

13.30 Gniew, Zamek

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w nagraniu spotu promującego VIII edycję Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu oraz grupę Team Talent.


 

PONIEDZIAŁEK, 24 kwietnia

 

9.15 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich SWP.


10.30 Teatr Wybrzeże
Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w otwarciu Kongresu Kultury Pomorskiej


10.30 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu SWP.

 

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Obrady XXXIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

14.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy z Gminą Miasta Wejherowa o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Transport Miejski – mechanizm ZIT oraz Poddziałanie 9.2.1 Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT. Umowa dotyczy budowy węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi"

 

15.00 Gdańsk, Teatr Wybrzeże

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w Pomorskim Kongresie Kultury.

 

18.00 Gdańsk, hotel Radisson Blu

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w V Gali Pomorskiej Koszykówki.


 

WTOREK, 25 kwietnia

 

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego

 

10.00 Tczew

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w spotkaniu Cech Rzemiosł Różnych i Powiatowych Urzędów Pracy.

 

11.00  Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałek Mieczysław Struk z okazji Dnia Flagi weźmie udział w „Lekcji Samorządności".


11.00 Słupsk, Centrum Zdrowia Psychicznego

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu Pomorskiej Rady ds. Uzależnień.

 

12.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Transport Miejski – mechanizm ZIT oraz Poddziałanie 9.2.1 Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT. Umowy dotyczą „budowy węzłów integracyjnych: Nowy Dwór Gdański ,Władysławowo i Jastarnia, Sopot Kamienny Potok, Gościcino, Tczew, Puck wraz z trasami dojazdowymi oraz na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja budynku Dworca podmiejskiego Gdyni Głównej. Umowy podpisane zostaną również na utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM – Gdynia-Karwiny

 

13.00 Warszawa, MIiB

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu dot. projektu pn. „Program wdrożenia na obszarze Województwa Pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji asażerskiej".

 

18.00 Gdańsk, Ratusz Staromiejski

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w uroczystym Benefisie Marcina Stanisława Wilgi, wybitnego przyrodnika, mykologa i obrońcy przyrody, z okazji 70. Rocznicy urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej.


 

ŚRODA, 26 kwietnia

 

9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rodziny.

 

10.00  Warszawa, MSWiA

Marszałek Mieczysław Struk będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

10.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski spotka się z panią Teresą Ossowską-Szarą , Starostą Lęborskim w sprawie termomodernizacji.

 

10.30 Gdańsk, UG Wydz. Nauk Społecznych

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki weźmie udział w konferencji „Ochrona środowiska w zlewni Morza Bałtyckiego. Ścieki – Osady – Energia".

 

11.00 Kościerzyna, Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w konferencji pn. „Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem".

 

11.00 Sopot, Hotel Sopot

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w Regionalnej Konferencji związanej z publikacją „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016" organizowanej przez Bank Pekao S.A.

 

13.00 Gdańsk, Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu „Bilet integrujący transport".

 

 

CZWARTEK, 27 kwietnia


9.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego

 

9.00  Hotel Gdańsk

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w spotkaniu Korpusu Konsularnego.


10.00 Łodź, Uniwersytet Łódzki

Członek zarządu Paweł Orłowski weźmie udział w konferencji naukowej pn. „Społeczne aspekty rewitalizacji".

 

11.00 Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w spotkaniu z panem Robertem Tchórzem, p. o. dyrektora Departamentu Produktów Bankowych i Procedur SGB Banku w sprawie współpracy.

 

12.15 Ostrzyce, Hotel Ostrzyce & SPA

Wicemarszałek Krzysztof Trawicki i członek zarządu Ryszard Świlski wezmą udział w obchodach 50-lecia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie.

 

13.00 Gdańsk, WFOŚ

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna – mechanizm ZIT –wsparcie dotacyjne. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna, Tczew, Somonino, Pszczółki, Puck, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Gdyni.

 

 

19.00 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki wezmą udział w Gali Wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok 2016.


 

PIĄTEK, 28 kwietnia

 

10.00  Gdańsk, Urząd Marszałkowski

Marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON.

 

13.30 Warszawa, Ministerstwo Rozwoju

Członek zarządu Ryszard Świlski weźmie udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, panią Jadwigą Emilewicz, dot. przewozów pasażerskich w województwie pomorskim.

 

14.00 Urząd Miasta Gdyni

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Termomodernizacja budynków mieszkaniowych– mechanizm ZIT.
 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka