Aktualności

view szablon artykułu

Oświadczenie w sprawie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie

Zakład balneologii
Fot. ©Depositphotos/katatonia82

W poniedziałek, 5 grudnia 2016 r., w Warszawie odbyło się spotkanie wicemarszałka województwa pomorskiego Pawła Orłowskiego z wiceministrem zdrowia Piotrem Gryzą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę samorządu województwa pomorskiego, w związku z projektowanymi zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzw. sieci szpitali. Jednym z poruszonych tematów podczas spotkania była opieka nad pacjentami, dalsze funkcjonowanie i finansowania świadczeń w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, o którego uwzględnienie w „sieci szpitali" zwracał się marszałek województwa pomorskiego podczas konsultacji społecznych oraz w przesłanych wystąpieniach do ministra zdrowia, wskazując, że w ustawie brakuje określenia dwóch profili: reumatologia i rehabilitacja lecznicza.

Na spotkaniu uzgodniono wspólne stanowisko samorządu województwa pomorskiego, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące możliwości finansowania świadczeń reumatologicznych i włączenia go do sieci w drodze wyjątku przewidzianego w projektowanych przepisach ustawy.

Przez ostatnie miesiące przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ministerstwa Zdrowia i samorządu województwa pomorskiego analizowali system zabezpieczenia zdrowotnego na Pomorzu, różne warianty finansowania świadczeń w poszczególnych szpitalach należących do samorządu województwa pomorskiego i finalnie uznały zasadność utrzymania Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie w sieci w drodze wyjątku, tym samym podzielając wniosek władz samorządowych województwa pomorskiego o zabezpieczenie świadczeń reumatologicznych dla Pomorzan.


Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka

 • Styczniowy Kaszub Cup
  event szablon artykułu
  14-15.01.2017
 • „Decydujesz, pomagamy” – program grantowy dla lokalnych aktywistów
  event szablon artykułu
  do 31.01.2017
 • Turniej piłki halowej Kaszub Cup
  event szablon artykułu
  7-8.01.2017
 • Bal charytatywny na rzecz sopockiego hospicjum
  event szablon artykułu
  24.02.2017
 • Adam Styp-Rekowski. Bliski, nie tak daleki Wschód
  event szablon artykułu
  16.12.2016-19.02.2017